ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Dyrektor Zespołu Szkół Gminnych w Proszówkach

ogłasza nabór dzieci 3 – 4 – 5 letnich do Gminnego Przedszkola w Proszówkach

oraz dzieci 6 letnich /rocznik 2012/ do Oddziału Przedszkolnego

przy Szkole Podstawowej w Proszówkach

na rok szkolny 2018/2019.

 

Zainteresowanych rodziców zapraszamy do składania wymaganych dokumentów codziennie w dniach

od 6 do 23 marca 2018 rw godzinach pracy Przedszkola.

 

Wszelkie informacje o rekrutacji, w tym wzory wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

oraz deklaracje o kontynuacji  wychowania przedszkolnego

są dostępne w sekretariacie szkoły, w przedszkolu u Pań wychowawczyń,

a także na stronie internetowej szkoły podstawowej i przedszkola.

 

Rekrutacja trwa od 6 marca do 23 marca 2018 r.OGŁOSZENIE O ZAPISACH DZIECI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Dyrektor Zespołu Szkół Gminnych w Proszówkach

ogłasza nabór dzieci do klasy pierwszej

 Szkoły Podstawowej im. ksJózefa Skwiruta w Proszówkach

na rok szkolny 2018/2019.

 

Rodziców lub prawnych opiekunów prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły w celu dokonania zapisu

od poniedziałku do piątku w godz7.30 - 15.00 w dniach  od 15 do 23 marca 2018 r.

 

Wszelkie informacje o rekrutacji, w tym wzory wniosków o przyjęcie dziecka do klasy I

są dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

 

Rekrutacja trwa od 15 marca do 23 marca 2018 r.

Podstrony (1): Kontakt