Easy to starts

Oddział Przedszkolny

Forum Support

Szkoła Podstawowa

Great docs & support

Gimnazjum

Pracownie multimedialne


Pracownia informatyczna


Biblioteka z ICIM


Baza sportowo-rekreacyjna


Świetlica


Stołówka


Plac zabaw


Dzień Bezpiecznego Internetu 2015

Wizja i Misja Szkoły

Naszym celem jest kształtowanie poglądów i postaw w duchu wartości chrześcijańskich.

Chcemy wychowywać dzieci aktywne i świadome, a młodzież odpowiedzialną i samodzielną. U wszystkich pragniemy rozwijać miłość Ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.

Każdemu uczniowi zapewniamy warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowania go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

Promujemy zdrowy i bezpieczny styl życia oraz aktywne spędzanie wolnego czasu. Uczymy troski o własne zdrowie. Propagujemy edukację regionalną, ekologiczną, czytelniczą i medialną. Rozwijamy zainteresowania uczniów i służymy im pomocą w wyborze przyszłego zawodu.

Rodzicom zapewniamy wsparcie w pracy opiekuńczej i wychowawczej. Jesteśmy otwarci na współpracę ze środowiskiem lokalnym.

 

Certyfikaty

Uczestniczymy w projektach


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

© 2014 Zespół Szkół Gminnych w Proszówkach