KOMUNIKAT
Dyrektora Szkoły

W związku z panującą epidemią zakończenie roku szkolnego odbywa się zgodnie z podanym na facebooku harmonogramem. 
Do szkoły zapraszam tylko uczniów i proszę o zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa. 
Jednocześnie dziękuję Wam za pracę i trud jaki włożyliście w podnoszenie własnych umiejętności i zdolności. 
Wam natomiast Drodzy Rodzice dziękuję za to, że niejednokrotnie z powodzeniem zastępowaliście nauczycieli poświęcając swój drogocenny czas. 
Na koniec życzę wszystkim udanych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji i mam nadzieję, że we wrześniu znów się spotkamy. 

Dyrektor szkoły
M. Żelichowski


OGŁOSZENIEOGŁOSZENIE

Informujemy, że od dnia 25 maja posługujemy się nowym profilem na Facebook'u.
Z powodów technicznych nasz dotychczasowy profil nie będzie aktualizowany.


KOMUNIKAT 

Dyrektora Zespołu Szkół Gminnych
w Proszówkach 

Od poniedziałku 25 maja 2020 r.
Szkoła Podstawowa
organizuje zajęcia opiekuńcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – III. 

oraz konsultacje dla uczniów z klasy ósmej. 

Od poniedziałku 1 czerwca 2020 r.
Szkoła Podstawowa
organizuje konsultacje dla uczniów pozostałych klas 

Szanowni Państwo 

Przed posłaniem dziecka do szkoły proszę zapoznać się z regulaminem podpisać stosowne oświadczenie.
Pracownicy szkoły i rodzice są zobowiązani przestrzegać wszystkich wytycznych zawartych w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zapraszamy ponownie do biblioteki

Komunikat


Ważny komunikat dla rodziców i uczniów klas ósmych

Proszę zapoznać się z informacjami nt. konsultacji w sprawie terminów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.Od poniedziałku 11 maja 2020 r. w Proszówkach będzie otwarte Gminne Przedszkole
wraz z oddziałem przedszkolnym ze szkoły podstawowej


Szanowni Państwo,

Od dzisiaj, tj. od 7 maja, rodzice mogą zgłaszać do dyrektora Zespołu Szkół Gminnych w Proszówkach poprzez kontakt z wychowawcami, zamiar skorzystania z opieki w Gminnym Przedszkolu w Proszówkach.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci rodziców pracujących, którzy nie mogą zapewnić im opieki w domu.

Przypominam, że zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, w jednej grupie może przebywać maksymalnie 12 dzieci.

Zarówno pracownicy przedszkoli, jak i rodzice, musza przestrzegać wytycznych zawartych w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego, który został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-otwarcie-przedszkoli.

Sekretariat: tel. 782062746
Mirosław ŻelichowskiInformacja

Gmina Bochnia otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Praca zdalna w szkołach Gminy Bochnia”. Dofinansowanie w wysokości 80 000 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysoki przepustowościach” – Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Celem projektu jest doposażenie szkół z terenu Gminy Bochnia w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym. W ramach projektu zakupiono 26 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Zakupiony sprzęt został przekazany do szkół, które użyczyły go uczniom.


Komunikaty i ogłoszenia w związku z COVID-19

Drodzy Rodzice,

Po wszelkie komunikaty i ogłoszenia, związane z bieżącą sytuacją i kształceniem na odległość, zapraszamy na szkolnego Facebook’a.

Informuję również, że w celach kontaktowych z naszą szkołą – w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki – został uruchomiony specjalny numer telefonu: +48 782 062 746.

Dyrektor szkoły

Podstrony (2): Kontakt RODO